Proiecte Rezidentiale

Termeni si conditii

TERMENI ŞI CONDIŢII

privind utilizarea platformei web PROIECTE-REZIDENŢIALE.RO, administrata de Siotec Interactiv

Definiții

În sensul acestor Termeni si Condițiile Generale, termenii folosiți vor avea înțelesul prevăzut mai jos:

Platforma: Pagina de internet în forma www.proiecte-rezidenţiale.ro sau în orice altă formă incluzând orice secțiune sau subpagină a acesteia, al cărei administrator este Siotec Interactiv, dedicată postării anunțurilor de vânzare de bunuri imobile și alte anunțuri legate de piața imobiliară.

Anunț - informația despre construcția, vânzarea unui bun imobil, aflat pe teritoriul României, lansată de un Utilizator în cadrul Platformei, în condițiile specificate în acești Termenii și Condiții Generale.

Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, având capacitate de exerciţiu deplină, precum şi orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată, care accesează Platforma www.proiecte-rezidenţiale.ro şi/sau Serviciile.

Furnizor/Client – dezvoltatorul imobiliar, persoană fizică sau juridică, ce publică anunţuri de vânzare în cadrul platformei www.proiecte-rezidentiale.ro.

Serviciile - publicarea pe Platforma www.proiecte-rezidentiale.ro de anunțuri pentru vânzarea de bunuri imobile, serviciile suplimentare de promovare şi orice alte servicii oferite în cadrul Platformei.

Contul Utilizatorului - o înregistrare informatică personalizată, creată de PLATFORMĂ pentru Utilizator, cu scopul de a utiliza serviciile prestate în cadrul  www.proiecte-rezidentiale.ro  și de colectare în acest scop a informațiilor necesare. Accesul Utilizatorului la Cont este asigurat de o denumire unică (login/conectare) și de o parolă.

1. Domeniu de aplicare

1.1 Termenii şi condiţiile de utilizare (sintagmă denumită în continuare, în mod colectiv, „Termenii”) a platformei web PROIECTE-REZIDENŢIALE.RO, numită în continuare „PLATFOERMA”) se aplică tuturor serviciilor furnizate în cadrul catalogului de firme listate prin intermediul PROIECTE-REZIDENŢIALE.RO, cu excepţia cazului în care părţile convin expres și în scris aplicarea unui regim derogatoriu (condiţii speciale), cu referire la o anumită clasă de servicii.

1.2 În portalul PROIECTE-REZIDENŢIALE.RO, utilizatorii pot căuta diverse informaţii despre societăţi/persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale ori familiale, aceste informaţii fiind înregistrate direct în catalogul de firme PROIECTE-REZIDENŢIALE.RO de către reprezentanţii legali ai societăţilor/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale ori familiale în cauză şi fiind preluate din documente accesibile publicului. Clienţii sunt toate persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale ori familiale sau persoanele juridice, parteneri sau asociaţii de drept privat, care îşi prezintă activitatea în cadrul platformei web folosind serviciile oferite pe portal sau care utilizează diversele servicii cu obligaţie de înregistrare.

1.3 Utilizarea serviciilor portalului oferite cu sau fără înregistrare în calitate de utilizator sau client are loc exclusiv pe baza acestor termeni şi condiţii. Valabilitatea condiţiilor convenite distinct este exclusă.  Personalul angajat al platformei web nu este autorizat să încheie acorduri suplimentare pe cale orală.

2. Condiţii preliminare de utilizare a platformei web

2.1 Prin utilizarea serviciilor portalului, clientul şi utilizatorul se obligă să respecte în integralitate și în mod conform termenii, pe durata întregii accesări a platformei web.

2.2 Pentru a posta anunţuri, a-şi prezenta afacerea sau a utiliza serviciile specifice, clientul trebuie să se înregistreze în prealabil. Înregistrarea este gratuită. Daca clientul nu a completat nicio cerere de înregistrare, atunci cand datele au fost preluate din surse publice, PLATFORMA îşi rezervă dreptul de a revoca înregistrarea fără a explica în scris acest lucru clientului, atunci când actualizarea datelor din surse publice nu mai este posibilă. În conformitate cu cerinţele din formularul de înregistrare, clientul şi utilizatorul se obligă să furnizeze informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete. Clientul este obligat să verifice publicaţiile sale la intervale regulate şi să actualizeze datele de contact şi ofertele publicate.

2.3 În cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile referitoare la informaţiile furnizate în mod corect şi complet în câmpurile marcate ca fiind obligatorii, PLATFORMA are dreptul să ştearga înregistrarea temporar sau permanent şi să excludă clientul din serviciile cu înregistrare obligatorie.

2.4 Minorii nu pot folosi serviciile portalului fără acordul scris al reprezentanţilor legali, aceştia urmând să răspundă pentru orice utilizare neautorizată ori încălcare a obligaţiilor asumate a serviciilor oferite de platforma web.

3. Acordul clienţilor şi al utilizatorilor

3.1 Accesarea tuturor serviciilor de pe portal poate fi gratuită sau contra cost, în funcţie de pachetul pentru care clientul sau utilizatorul a optat în prealabil.

3.2 Peentru utilizarea serviciilor, utilizatorilor li se va solicita să îşi exprime consimţământul cu privire la acest set de termeni şi condiţii, printr-o acţiune specifică ce are semnificaţia unui consimţământ neechivoc. Prin bifacerea căsuţei specifice ”Am citit şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile”, utilizatorul:

  1. Îşi da acordul în mod expres, să respecte toate clauzele din acest set de termeni şi condiţii;
  2. Ia cunoştinţă de condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform politicii de confidenţialitate, care face parte integrantă din acest set de termeni şi condiţii.

3.3. Pentru a asigura respectarea conditiilor de acces şi utilizare a serviciilor, utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a PLATFORMEI, termenii şi condiţiile de utilizare. Dacă omiteţi să analizaţi termenii şi condiţiile, dar utilizaţi PLATFORMA, vom considera că aţi acceptat acest set de Termeni şi Condiţii (inclusiv orice actualizare a acestora).

3.4 Dacă nu sunteţi de acord cu prevederile din acest set Termeni şi Condiţii (inclusiv orice actualizare a acestora), vă rugăm să nu utilizaţi, sau după caz, să încetaţi utilizarea PLATFORMEI sau a serviciilor noastre, după caz.

3.5. Utilizatorii au acces gratuit la majoritatea Serviciilor Platformei, excepţie făcând serviciul de publicare anunţ pe PLATFORMĂ, pentru care utilizatorii au acces numai în urma înregistrării, autentificării şi plăţii acestui Serviciu. De asemenea, autentificarea în cont, permite accesul la facilităţi suplimentare ale PLATFORMEI.

3.6 Utilizarea funcţiilor de căutare şi a serviciilor de pe portalul PROIECTE-REZIDENTIALE.RO nu dă naştere niciunei relaţii contractuale directe între utilizator şi PLATFORMA. În acest sens, PLATFORMA nu va putea fi ţinută responsabilă pentru conformitatea derulării raportului contractual născut între utilizator și dezvoltatorul imobiliar/furnizorul/clientul.

3.7 PLATFORMA oferă utilizatorilor şi clienţilor un drept de utilizare simplu, nerestricţionat în timp şi spaţiu, de a folosi informaţiile furnizate. Acest drept de bază este limitat la căutarea şi vizualizarea informaţiilor găsite şi folosirea lor în uz personal. Orice altă utilizare a informaţiilor furnizate este strict interzisă, sub sancţiunea plăţii de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate. Informaţiile accesibile publicului prin intermediul platformei web sunt strict interzise exploatărilor de date de tip industrial sau comercial; se interzice de asemenea crearea de directoare de informaţii, baze de date electronice sau tipărite, reproducerea, prelucrarea sau distribuirea către terţe părţi. Utilizatorul poate folosi portalul numai în conformitate cu prevederile legale, în special în cadrul reglementărilor aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal (vezi punctul 7).

3.8 Utilizatorului îi este cunoscut faptul că toate drepturile şi responsabilităţile ce decurg din folosirea portalului de internet în legatură cu conţinuturile publicate, în special dreptul de autor şi  dreptul de exploatare, aparţin PLATFORMEI sau unor terţe părţi, dar mai ales clienţilor şi furnizorilor de licenţe. Bazele de date oferite în cadrul portalului sunt protejate prin dreptul de autor. În timpul accesării portalului, utilizatorul trebuie să ia în considerare, separat faţă de termenii de faţă, şi condiţiile licenţei acordate de terţe părţi.

3.9 Programele software ale PLATFORMEI, codurile obiect şi sursă, logo-urile, textele şi imaginile sunt protejate potrivit normelor incidente în materia drepturilor de autor, respectiv, a dreptului de proprietate industrială. Orice reproducere, utilizare ori difuzare neautorizată a unor materiale aflate în aria de protecţie este strict interzisă şi se sancţionează conform normelor răspunderii civile, contravenţionale sau penale. Un drept de autor multiplu presupune anexarea unei autorizaţii scrise din partea cotitularilor.

3.10 Clientul și utilizatorul va avea dreptul de a face serviciile furnizate de PLATFORMA accesibile publicului / terţelor părţi numai după ce obţine mai întâi acordul scris al platformei web, în cazul în care nu este vorba despre un client final sau despre un utilizator al site-ului lor web care utilizează serviciile în scopuri proprii.

3.11 Atunci cand încalcă drepturile de utilizare, clienţii şi utilizatorii sunt răspunzători în totalitate pentru orice daune care decurg din aceasta.

3.12 Utilizatorul şi clientul se angajează să semnaleze fără întârziere PLATFORMEI orice defecte vizibile sau de întrerupere a serviciilor, precum şi alte ameninţări sau dovezi de abuz din partea terţilor.

3.13 Utilizatorii sau clienţii nu au voie să posteze, transmită viruşi software sau orice alte informaţii, date, programe sau conţinut, prin e-mail sau în alt mod, care sunt destinate să întrerupă, distrugă sau limiteze funcţionarea oricărui software sau hardware sau a dispozitivelor de telecomunicaţii.

3.14 Pentru toate informaţiile: fotografii, grafică, video, ştiri, date, conţinut tip text, aplicaţii sau materiale software, muzică, sunet, sau conţinut de orice altă natură, indiferent dacă sunt postate public sau transmise pe canale private, întreaga responsabilitate revine exclusiv persoanei de la care provine respectivul conţinut.

3.15 PLATFORMA nu verifică nici un conţinut pe care clienţii sau utilizatorii înregistraţi îl publică prin intermediul portalului şi nu îşi asumă responsabilitatea şi nu garantează pentru corectitudinea, integritatea sau calitatea unui astfel de conţinut.

3.16 PLATFORMA nu are nici un control asupra conţinutului publicat de utilizatori şi clienţi. Conţinutul paginii de prezentare a activităţii nu poate face nicio referire la următoarele domenii: pornografic sau destinat adulţilor, conţinut excesiv de vulgar, conţinut referitor la intoleranţă rasială sau propagandă împotriva unui individ, unui grup sau unei organizaţii, conţinut legat de pirateria informatică, conţinut despre droguri interzise şi accesorii pentru consumul acestora, jocuri de noroc sau cazinouri, vânzarea de băuturi alcoolice de orice natură, vânzarea de tutun sau de produse din tutun, vânzarea de arme sau muniţii şi orice alt conţinut care este ilegal, promovează activitatea ilegală sau încalcă drepturile legale ale altor persoane. Platforma web îşi rezervă dreptul de a şterge de îndată şi fără nicio notificare prealabilă pagina de prezentare a acelor companii care nu se conformează standerdelor de conţinut. În egală măsură, este interzisă publicarea datelor, textelor, imaginilor, fişierelor, link-urilor, materialelor software sau a altor conţinuturi care, în acord cu principiile platformei web, sunt considerate dăunătoare, ameninţătoare, abuzive, hărţuitoare, defăimătoare, vulgare, obscene, odioase, rasiste sau criticabile în orice alt mod.

3.17 Trimiterea de mesaje tip spam pe portalul PLATFORMEI este interzisă. Acest lucru include mai ales implementarea faţă de terţe părţi a anunţurilor publicitare sau informative ilegale şi nesolicitate de adresant. La nivelul comunicărilor on-line, este de asemenea interzisă furnizarea de informaţii false cu privire la expeditor sau ascunderea identităţii sale prin orice alt mod.

3.18. Este în special subliniat că PLATFORMA nu reprezintă partea contractuală care intermediază tranzacţii imobiliare. PLATFORMA nu este implicată în relaţia dintre vânzător şi partea interesată de achiziţionare sau cumpărător, nici în calitate de intermediar, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant al unei părţi contractuale. Contractele negociate ca urmare a unui anunţ inserat pe PLATFORMĂ vor fi încheiate si executate fără participarea societății care administrează PLATFORMA.

4. Obligaţiile titularilor de conturi înregistrate

4.1 În cazul unei înregistrări efectuate în PLATFORMA, utilizatorul are obligaţia de a nu divulga parola de acces către terţe persoane. Utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care au loc prin intermediul contului său de utilizator, autorizate sau nu. Utilizatorul este obligat să raporteze prompt către PLATFORMA orice utilizare neautorizată a datelor de acces în contul personal şi orice altă încălcare a securităţii. În scopul prevenirii eventualelor abuzuri, utilizatorul este obligat să utilizeze butoanele de ieşire din sistem puse la dispoziţie la încetarea activităţii.

4.2 Clientul are obligaţia de a pune la dispoziţia PLATFORMA toate informaţiile necesare punerii în aplicare a serviciului. Clientul îşi asumă îndatorirea de a transfera şi publica date şi informaţii şi, la rândul său, se angajează să respecte reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal. PLATFORMA se obligă să pună la dispoziţia utilizatorilor conţinuturile publicate, în mod gratuit.

4.3 Clientul este responsabil pentru exactitatea şi legalitatea informaţiilor furnizate de el, în integralitate. Acest lucru este valabil mai ales pentru clienţii care au un titlu profesional protejat sau sunt membrii ai unei asociaţii profesionale. Clientul garantează în mod explicit că datele înregistrate respectă legislaţia aferentă sectorului profesional în care activează.

4.4 Clientul este de acord să despăgubească PLATFORMA cu privire la orice pretenţie care rezultă dintr-o afişare publicată în mod ilegal sau neconform. Această obligaţie de despăgubire include şi obligaţia de a scuti în întregime pe operatorul portalului de costurile apărării juridice (asistenţă juridică, reprezentare judiciară, taxe de timbru și orice alte costuri aflate în relaţie directă cu soluţionarea eventualelor litigii).

4.5 PLATFORMA îşi rezervă dreptul de a trimite informaţii şi explicaţii referitoare la Termeni în special la adresa de e-mail a clientului. Clientul este responsabil pentru asigurarea verificării în mod regulat a adresei de e-mail cu care este în contact cu platforma web.

4.6 PLATFORMA are dreptul de a informa clientul în mod regulat despre ştirile şi serviciile noi oferite sub forma unui buletin informativ şi de a pretinde ca acesta să revizuiască datele sale publice pentru respectarea unui standard de acurateţe, precum şi să le actualizeze dacă apreciază necesar. Dacă pentru PLATFORMA există motive temeinice să creadă că informaţiile publicate sunt false, inexacte, învechite sau incomplete, PLATFORMA îşi rezervă dreptul în orice moment de a solicita de la client prin e-mail o actualizare a informaţiilor. În cazul în care acesta nu reacţionează, PLATFORMA poate elimina pagina de prezentare de pe portal. Clientul are posibilitatea de anulare a acesteia cu ocazia transmiterii fiecarui buletin informativ.

4.7 Titularul unui cont înregistrat este pe deplin responsabil pentru controlul accesului şi consecinţele abuzului comis în timpul utilizării serviciilor puse la dispoziţie de PLATFORMA, ca urmare a nerespectării culpabile a măsurilor de siguranţă comunicate.

5. Drepturile de utilizare.

5.1 PLATFORMA este autorizată să stocheze conţinuturi şi să le predea unor terţe părţi în măsura în care aceasta este cerută de lege sau dacă este necesar şi/sau permis în vederea executării unor obligaţii impuse de autorităţile competente, pentru a se conforma reglementărilor legale sau de ordine judiciară sau administrativă, pentru a pune în aplicare termenii şi condiţiile, pentru a reacţiona la afirmaţiile de încălcare a drepturilor de către terţe persoane sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa individuală a PLATFORMEI, a utilizatorilor şi a clienţilor săi.

5.2 PLATFORMA subliniază că procesarea tehnică şi transmiterea conţinuturilor de la clienţi se poate face prin diferite reţele. Aceste conţinuturi pot suferi uşoare modificări pentru a corespunde cerinţelor tehnice ale reţelelor de conectare sau impuse de alte dispozitive (diferite browsere de Internet, de exemplu).

5.3 Clientul garantează că deţine toate drepturile necesare pentru publicarea tuturor textelor şi materialelor în mediul on-line. Acesta transmite PLATFORMEI toate prerogativele necesare pentru publicarea online a prezentării sale, şi anume drepturile de utilizare, de protecţie a serviciului şi alte drepturi, în special dreptul de publicare, reproducere şi difuzare a logo-ului de firmă şi a imaginilor, dar şi conţinutul şi perioada de valabilitate a ofertelor.

5.4 Prin accesarea sau utilizarea formularului de contact, clientul este de acord cu următoarele condiții de utilizare:

  • Utilizarea platformei web se poate realiza pentru a trimite un e-mail unei persoane, unei firme, unei companii sau altor organizații identificate, în scopul obținerii de informații despre produsele și serviciile pe care le oferă. Este strict interzisă utilizarea formularului de contact pentru a trimite mesaje tip spam sau mesaje de promovare nesolicitate acelor organizații.
  • PLATFORMA poate folosi datele cu caracter personal într-o formă agregată pentru a monitoriza și evalua serviciile prestate și pentru a informa clientul despre schimbări importante asupra acțiunilor efectuate în timpul utilizării PLATFORMEI.
  • Este interzisă publicarea de anunţuri de către agenţiile imobiliare, cu excepţia situaţiei în care acestea probează că au exclusivitate din partea dezvoltatorului.

5.5 Utilizatorul care doreşte să publice un anunţ imobiliar, are obligatia de a insera anunţul numai in sectiunea prevazuta pentru acel tip de proprietate (apartamente, case/vile, terenuri).

5.6. Utilizatorii au obligatia de a furniza informatii complete si corecte in ceea ce priveste proprietatea promovată (in special privind preţul şi suprafeţele). Este interzisă introducerea în anunturi, de informatii incorecte sau care genereaza confuzie.

5.7. Pretul este obligatoriu de completat. Prețurile specificate în anunțuri trebuie exprimate la valoarea EURO cu TVA, fără a include alte taxe sau impozite. Nu sunt admise spre publicare anunțuri care conțin preturi considerate neserioase de către PLATFORMĂ (de ex. preţuri mult inferioare pieţei/statisticilor).

5.8. În timpul procesului de inserare, Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile obligatorii, iar in masura in care cunoaste informatiile suplimentare cerute prin formularul de introducere sa completeze cat mai explicit aceste campuri.

5.9. Nu este permisă publicitatea pentru mai mult de o proprietate pe anunţ.

5.10. Nu se admit anunţuri succesive cu acelaşi conţinut (anunţuri duplicat).

5.11. Anunturile pot fi ilustrate cu fotografii. Utilizatorul se obligă să insereze în bazele de date ale PLATFORMEI numai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricţii si care nu sunt grevate de drepturi ale unor terti - in special de drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti. Fotografiile utilizate nu trebuie sa induca in eroare si trebuie sa reflecte starea actuala a proprietatii oferite in anunt. Introducerea de imagini poate reprezenta un factor determinant in procesul de vanzar. Este interzisa folosirea de imagini care nu au legatură cu proprietatea. Este interzisă folosirea de imagini care prezinta însemne (watermark, sigla, denumire sau altele) ale altor site-uri imobiliare concurente; Este interzisa introducerea unei imagini de mai multe ori (imagini duplicat).

5.12. Anuntul nu poate încălca prevederile legale sau bunele moravuri prin formulare, continut, prezentare vizuala sau scopul urmarit. Este interzisa postarea de anunturi discriminatorii pe criteriul rasei, nationalitatii, limbii, religiei, sexului sau orientarii sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, varstei, dizabititatilor, bolilor cronice necontagioase, infectarii HIV, apartenetei la o categorie defavorizata sau oricaror alte situatii asimilabile.

5.13. In general nu este permisa intr-un anunt includerea de legaturi spre pagini web externe sau spre alte surse externe de informatii. Legaturile in acest sens se refera si la pagini web neactivate (URL-uri) si parti ale acestora. Sunt exceptate legaturile spre imagini suplimentare ale proprietatilor gazduite extern, fisiere PDF sau prezentari multimedia, daca acestea contin informatii suplimentare privind proprietatea publicata (de ex. expertiza proprietatii, prezentare video etc.).

5.14. In plus, nu este permisa includerea in anunturi a asa-numitelor numere ale liniilor telefonice (servicii cu valoare adaugata), care, atunci cand sunt apelate, au drept rezultat taxe telefonice mai ridicate pentru apelanti.

5.15. Nu se admit anunturi cu continut ilegal, imoral, sau care nu au legatura cu tematica sitului.

5.16. Nu se admit cuvinte obscene sau orice anunturi care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice/juridice.

5.17. Este interzisa folosirea adreselor de email din paginile acestui site pentru trimiterea SPAM.

5.18. Este interzis abuzul de orice fel cu privire la serviciul oferit.

5.19. Anunturile care contravin celor de mai sus nu vor fi publicate/vor fi sterse din baza de date accesibila celorlalti Utilizatori.

6. Limitarea răspunderii

6.1 PLATFORMA nu este responsabilă pentru conţinuturile sau activităţile care provin de la utilizatorii şi clienţii portalului. Aceste informaţii nu pot fi atribuite operatorului PLATFORMEI şi nu reflectă în niciun caz propriile convingeri sau opinii. Conţinuturile includ linkuri, informaţii de profil, păreri, comentarii, poze şi video-uri care sunt postate pe paginile web în cadrul portalului.

6.2. PLATFORMA exclude in special orice garantie sau raspundere care deriva din contractele de vanzare-cumparare negociate sau incheiate pe baza anunturilor publicate pe PLATFORMĂ şi care nu sunt valabile in conformitate cu legislatia aplicabila sau au drept rezultat dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele parti ale contractului de vanzare-cumparare.

6.3. Utilizatorul eliberează PLATFORMA de orice pretentii ale unor terti împotriva PLATFORMEI datorita încalcarii drepturilor lor de către anuntul utilizatorului sau de catre orice alta utilizare a paginii web PROIECTE-REZIDENŢIALE.RO de catre utilizator. Prin aceasta, utilizatorul isi asuma si obligatia de suportare a cheltuielilor necesare pentru apararea drepturilor PLATFORMEI, inclusiv orice taxe judiciare si legale.

6.5 PLATFORMA investeşte în mentenanţa sistemelor electronice, în vederea reducerii la minimum a riscului de întrerupere a furnizării serviciilor din motive tehnice. Cu toate acestea, clienţii și utilizatorii acceptă posibilitatea intervenirii unor întreruperi generate de necesitatea întreţinerii platformei sau cauzate de defecţiuni ale serverelor. Prin urmare, PLATFORMA nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de perturbări ale activităţii on-line.

6.6 PLATFORMA nu îşi asumă răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea catalogului de anunţuri de către clienţi sau utilizatori, dată fiind independenţa sa faţă de raporturile obligaţionale născute în urma exploatării individuale a conturilor. Nu pot fi invocate/susţinute cererile pentru pierderi de profit, pretenţiile de despăgubire ale terţilor sau alte daune directe sau indirecte rezultate în urma unor întreruperi.

7. Politica de confidenţialitate

7.1 PLATFORMA prelucrează date cu caracter personal în acord cu dispoziţiile imperative ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (numit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPPD”). Datele prelucrate sunt informaţii specifice despre circumstanţele personale sau materiale ale unei persoane fizice identificate sau identificabile. În aceste definiţii legale se încadrează nume, adrese, date de naştere, codurile personale de identificare, adresele de e-mail şi alte informaţii similare.

7.2 PLATFORMA se obligă să respecte legile de protecţie a datelor şi să utilizeze datele încredinţate de clienţi numai în vederea realizării scopului legitim urmărit de părţi la încheierea contractului. Această politică de confidenţialitate se aplică exclusiv platformei web. PLATFORMA nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinuturile altor site-uri web, accesabile prin intermediul hyperlink-urilor externe publicate prin intermediul PLATFORMEI.

7.3  Aceste condiţii de confidenţialitate nu sunt aplicabile informaţiilor care nu intră sub incidenţa RGPPD, de exemplu, în cazul persoanelor juridice sau a numelor fictive, în aceste situaţii neputând fi antrenată răspunderea PLATFORMEI.

7.4 În cazul în care utilizatorii, respectiv, clienţii, se consideră vătămaţi prin prelucrarea datelor cu caracter confidenţial, aceştia vor expedia o notificare formală administratorului platformei, prin intermediul oricărui mijloc de comunicare care asigură dovada transmiterii informaţiilor. În termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării, PLATFORMA va expedia un răspuns motivat, prin care va oferi o soluţionare sesizării înaintate. În situaţia în care apreciază notificarea ca fiind întemeiată, administratorul platformei web va lua de îndată măsurile necesare înlăturării oricăror încălcări.

7.5 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal: În momentul accesării platformei web, serverele salvează temporar si în mod automat Internet Service Provider-ul, şi anume domeniul web al companiei, site-ul vizitat prin intermediul portalului, precum şi data şi durata vizitei, în vederea asigurării securităţii sistemului. Datele obţinute vor fi evaluate pentru estimarea utilizării sistemului nostru, pentru a afla mai bine nevoile clienţilor, respectiv, ale utilizatorilor, şi pentru elaborarea statisticilor, în scopul optimizării serviciilor. Toate procedurile şi standardele de siguranţă sunt respectate. Informaţiile colectate nu vor fi niciodată utilizate de administratorul web în interes personal și/sau în afara obiectivului indicat anterior. În plus, datele cu caracter personal vor fi stocate numai în cazul în care clientul/utilizatorul își exprimă acordul expres în acest sens, în sistem online sau offline (adresare scrisă transmisă prin mijloace fizice sau virtuale, în  afara platformei). La unele dintre serviciile prestate poate fi cerută o înregistrare. Informaţiile personale solicitate pentru această utilizare individuală sunt colectate şi folosite numai în conformitate cu prevederile legale pentru protecţia datelor cu caracter personal. În situaţia în care vor fi colectate date cu caracter personal, ca parte a înregistrării, date care nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului, se acest fapt va fi încadrat în categoria furnizării voluntare.

7.6 PLATFORMA prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

7.7 Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Anexei I a Termenilor, care face parte integrantă a prezentului acord.

8. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

8.1 Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal stă la baza adoptării şi implementării de către PLATFORMA a măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru păstrarea confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal.

8.2 PLATFORMA asigură respectarea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate pentru a proteja informaţiile de autentificare, parole sau alte date înregistrate în scopuri de securitate, de la manipulare intenţionată sau accidentală, pierdere sau distrugere şi până la acces neautorizat. Metodele utilizate pentru a satisface cerinţele de protecţie sunt cele în conformitate cu standardele general acceptate în domeniu.

8.3. PLATFORMA nu accesează şi nu analizează mesajele de chat dintr utilizatori/clienţi/furnizori, trimise prin funcţia de chat de pe Platformă.

8.4. PLATFORMA nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru datele cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează clienţilor/furnizorilor sau altor persoane, prin intermediul site-ului, folosind aplicaţia de chat sau messenger pusă la dispoziţie de PLATFORMĂ.

8.5. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îmbunătăți prestarea Serviciilor noastre și pentru a personaliza conținutul pe care îl direcționăm către dumneavoastră. Folosiml datele de localizare pentru a afișa anunțurile care se află în vecinătatea dumneavoastră, în acest mod imbunătăţind experiența de cumpărare. Serviciul Google Maps este integrat în Platforma noastră, iar acesta vă este pus la dispoziție de către noi și Google, în calitate de operatori independenți. Acest lucru înseamnă că atât Google cât și noi suntem responsabili de prelucrarea datelor dumneavoastră de localizare în contextul Google Maps. În orice caz, nu vom prelucra datele dumneavoastră de localizare în alte scopuri decât cele explicate în prezenta Politică de Confidențialitate. Cu toate acestea, este posibil ca Google să prelucreze aceste date de localizare în scopuri proprii, așa cum se explică în Politica Google de Confidențialitate care poate fi accesată aici. Reţineţi că utilizarea Google Maps de către dumneavoastră prin Platforma noastră face obiectul Termenilor de Utilizare ai Google Maps.

9. Drepturile de conţinut public

9.1 În cazul în care clientul sau utilizatorul introduce un conţinut sau un fişier în zona publică pentru accesare, prin aceasta se recunoaşte dreptul PLATFORMEI de folosire la nivel mondial a acestor conţinuturi (în întregime sau în parte), la reproducerea, modificarea, adaptarea şi publicarea acestora, în cazul în care acest lucru este făcut în unicul scop de a prezenta, distribui şi de a promova conţinutul respectiv.

9.2 Acest drept este valabil numai pentru perioada de publicare de către client sau de utilizator. Clienţii pot elimina publicarea lor de pe portal în orice moment.

9.3 În cazul în care clientul sau utilizatorul nu deţine dreptul de a publica un conţinut, el trebuie să se asigure că deţinătorul drepturilor conţinutului a fost de acord cu transferul de drepturi în temeiul dispoziţiilor de mai sus.

9.4 Pentru ca serviciile actuale şi viitoare să răspundă mai bine cerinţelor sale, clientul este de acord că utilizarea serviciilor va avea loc folosind un pseudonim. Datele autentificate sub un pseudonim în conformitate cu legea nu vor fi fuzionate cu datele deţinătorului de pseudonim. PLATFORMA foloseşte aceste protocoale doar în scop propriu şi în interesul clienţilor săi pentru a dezvolta noi servicii. Nu are loc un transfer de date cu caracter personal către terţi.

10. Jurisdicţie

10.1 Locul de desfăşurare exclusivă pentru toate litigiile în legătură cu serviciile oferite prin intermediul platformei este mun. Iaşi, România.

10.2 Pentru toate cererile de orice fel care decurg din sau cu ocazia unei situaţii generate de aplicarea termenilor şi condiţiilor, se aplică legislaţia română.

11. Separabilitate

11.1 Eventuala nevalabilitate ori ineficacitate a unei clauze convenite în cadrul prezenţilor Termeni nu va conduce la desfiinţarea ori la lipsirea de efecte a celorlalte prevederi contractuale.

11.2 Conţinutul declarat nevalid ori ineficient va fi înlocuit de prevederile legale incidente în materia respectivă. În mod analog, în cazul existenţei unor omisiuni în cadrul Termenilor conveniţi, aspectele nereglementate pe cale convenţională se supun normelor legale în vigoare, edictate de legiuitorul român pentru sectorul respectiv.

12. Soluţionarea online a litigiilor

12.1 În cazul în care utilizatorul sau clientul se consideră prejudiciat prin oricare dintre activităţile accesate prin intermediul platformei web, acesta poate utiliza în condiţii de confidenţialitate Serviciul Online de Soluţionare a Litigiilor, ca modalitate de rezolvare amiabilă a oricăror diferende ivite între partenerii comerciali.

12.2 Pentru apelarea la acest serviciu, utilizatorul/clientul are posibilitatea de a accesa următorul link: ______ .